top of page

Kijk bij Misdaad in Kaart om te leren hoeveel er bij u in de buurt wordt ingebroken

Mauer Profielcilinder SKG3 Slotenmaker Den Haag

A-keys | Slotenmaker Den Haag: preventie inbraak & het SKG STERREN SYSTEEM & CERTIFICAAT

Het SKG sterrensysteem-certificaat: wat houdt dat in?

 • De Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) of SKG-IKOB (link) houdt zich o.a. bezig met deskundig en onafhankelijk certificeren, keuren en testen van industriële producten.

 • Het SKG Certificaat beslaat alles wat met hang & sluitwerk te maken heeft: sloten, cilinders, beslag, deuren, kozijnen en meer.

 • Daarbij gaat het niet alleen om braakwerendheid maar ook duurzaamheid, isolatiewaarde, milieu eisen, etc.

 • Wil je in aanmerking komen voor het Certificaat Beveiligde Woning dan is het SKG keurmerk een vereiste.

 • SKG certificatie geeft enigszins een indicatie van de kwaliteit (niet per sé braakwerendheid) van hang & sluitwerk.

 • Het SKG certificaat is niet zaligmakend — er is een constante wedloop tussen inbrekers en fabrikanten van braakwerend materiaal.

 • Beveiligings producten moeten aan steeds hogere specificaties voldoen.

 • Inbrekers hebben het voordeel, immers, iets kapot maken is altijd makkelijker dan het heel houden.

 • Tevens komt er alsmaar beter inbrekers gereedschap op de markt.

 • De term ‘braakwerendheid’ doelt op de inbraak vertragende of ontmoedigende werking van materialen en maatregelen.

 • Een 100% inbraak preventieve werking is technisch en financieel gezien niet haalbaar (behalve voor banken).

 

Wat betekenen de SKG sterren?

Een goed beveiligde woning begint met goed hang- en sluitwerk. Betrouwbare sloten herkent u aan het SKG keurmerk. Dit keurmerk wordt onuitwisbaar aangebracht op het produkt en moet zichtbaar zijn. Het wordt toegekend als hang- en sluitwerk aan de technische eisen van het SKG-certificering systeem voldoet.

Eén SKG ster: standaard inbraakwerend

Producten met één ster worden beschouwd als niet-zelfstandig inbraakwerend; d.w.z. dat deze moeten worden toegepast in combinatie met tenminste één ander gelijkwaardig of sterker goedgekeurd product. Bijvoorbeeld: een SKG* profielcilinder dat beschermd wordt door een SKG*** kerntrekbeslag kan zodanig braakwerend zijn dat het geheel SKG*** gecertificeerd mag worden. In dat geval mag worden verwacht dat het binnendringen door inbrekers via hang- of sluitzijde drie tot vijf minuten wordt vertraagd (de hangzijde is de scharnierzijde van de deur, de sluitzijde de zijde van het slot).

 

Twee SKG sterren: zwaar inbraakwerend

Producten met twee sterren kunnen zelfstandig worden toegepast. Ze kunnen het binnendringen van inbrekers minstens drie minuten vertragen.

 

Drie SKG sterren: extra zwaar inbraakwerend

Vanzelfsprekend kunnen ook producten met drie sterren zelfstandig worden toegepast. Ze kunnen volgens het SKG-IKOB het binnendringen van inbrekers minstens 5 minuten vertragen.

Het SKG beoordeling systeem

Het SKG werkt met een sterrensysteem. Hoe meer sterren uw hang- en sluitwerk heeft, hoe krachtiger het materiaal. Let op: dit betekent niet dat uw woning beter is beveiligd! De kwaliteit van sloten en cilinders is een belangrijke factor, maar ook de manier waarop materialen worden gecombineerd, hoe ze zijn bevestigd, en de kwaliteit van deur, deurpost of ramen.

Één ster staat voor standaard braak werend, twee sterren houdt in dat het hang- en sluitwerk zwaar inbraak werend is. De hoogste waardering is drie sterren, dit houdt in dat u verzekerd bent van extra zwaar inbraak werende sloten. Wanneer u sloten met drie sterren aanschaft, bent u verzekerd dat inbrekers redelijk veel tijd nodig hebben om een slot te openen.

 

Voordelen van het SKG keurmerk

Wanneer u uw woning heeft beveiligd met hang- en sluitwerk met het SKG keurmerk, dan weet u zeker dat uw woning is beveiligd met goede, stevige en betrouwbare sloten. Zo wordt het voor inbrekers extra moeilijk om in uw woning te komen. Naast dat er gekeken wordt naar de inbraak werende functie van de producten wordt er ook gekeken naar de mechanische eigenschappen. Het is belangrijk dat deze niet snel verloren gaan, want dan zijn deze niet meer inbraak werend. Wanneer uw woning is beveiligd met goede sloten, geeft dit een veilig gevoel.

 

Betrouwbaarheid van het SKG keurmerk

Producten die het SKG keurmerk hebben, worden regelmatig opnieuw getest om te kijken of de sloten nog aan de eisen voldoen. Het is echter zo dat er een soort wapenwedloop bestaat tussen inbrekers en fabrikanten van hang- en sluitwerk. Inbrekers gebruiken steeds beter gereedschap, wat voor iedereen te koop is op het Internet, en de kwaliteits normen voor sloten en cilinders worden steeds hoger. In de praktijk betekent dit dat niemand absoluut zeker kan zijn dat in zijn of haar woning niet kan worden ingebroken.

Voorts is het SKG keurmerk niet gegarandeerd een goed maatstaf voor de kwaliteit of braakwerendheid van materialen. Om een voorbeeld uit de praktijk te noemen: regelmatig hebben onze monteurs te maken met SKG*** sterren gekeurde cilinders die nauwelijks voldoen. Het voorbeeld hiernaast is van het merk M&C en draagt de SKG*** veiligheids logo. De monteur had welgeteld 20 seconden nodig om het zwakke punt te ontdekken en de cilinder te openen!

In de praktijk betekent dit dat consumenten nog altijd goed zullen moeten informeren naar de kwaliteit en braakwerendheid van diverse merken en modellen cilinders en sloten en er niet zomaar vanuit kunnen gaan dat het SKG keurmerk ook een garantie is.

Goede mechanische afdichting voorkomt inbraak

 

Goed hang en sluitwerk, mits goed gecombineerd en vakkundig geplaatst, kan het inbrekers (en slotenmakers) heel moeilijk maken. De inbreker zal daarom waarschijnlijk uitwijken naar elders. Wanneer een inbreker de indruk heeft dat hij te lang bezig zal zijn, teveel lawaai moet maken, of te weinig gereedschap bij zich heeft, is het vrijwel zeker dat hij niet eens probeert in te breken. Bij twijfel gevallen veroorzaken inbrekers dikwijls veel schade! Daarom is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren en dat materialen professioneel worden aangebracht. Een kleine kier of een slot dat niet helemaal deugt valt op en is aanleiding voor dieven en inbrekers om te pogen in te breken. Het is daarom

Is het SKG sterren certificaat misleidend?

In sommige gevallen is het helaas waarschijnlijk dat het SKG keurmerk-certificaat misleidend is. De foto hiernaast toont een cilinder van het merk M&C die wij snel en zonder noemenswaardige slijtage aan de frees uit hebben geboord. Hoe de fabrikant aan zijn SKG certificaat komt is niet duidelijk maar het is zeker schrikbarend dat er zo slordig met het uitgeven van het certificaat is omgegaan. Weliswaar heeft deze cilinder een geharde 'brug' en breukvlakken waardoor het niet makkelijk te 'trekken' is met een kerntrekker, maar wanneer de pallen niet beschermd worden door gehard staal kan de cilinder alsnog binnen 30 seconden worden gefreesd en gedraaid.

Echte vakmensen kennen hun produkten door en door omdat ze deze in en uit elkaar halen, repareren, en dikwijls ook moeten boren als ze defect zijn. Laat u daarom goed adviseren alvorens veel geld uit te geven voor een relatief duur produkt dat niet deugt!

bottom of page